CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TM DỊCH VỤ ĐÔNG BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TM DỊCH VỤ ĐÔNG BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TM DỊCH VỤ ĐÔNG BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TM DỊCH VỤ ĐÔNG BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TM DỊCH VỤ ĐÔNG BẮC

CHUYÊN CUNG CẤP SƠN NÓNG DẺO NHIỆT CALMAX CHÍNH NHẬP ĐÀI LOAN

THI CÔNG MÔ GIẢM TỐC

<THI CÔNG MÔ GIẢM TỐC

ĐÔNG BẮC là nhà cung cấp uy tín trong việc cung cấp sơn kẻ vạch đường, ngoài ... THI CÔNG SƠN MÔ GIẢM TỐC - VẠCH KẺ ĐƯỜNG TRONG KCN VSIP I - II ...
BỘT SƠN PHẢN QUANG CALMAX

<BỘT SƠN PHẢN QUANG CALMAX

Sơn kẻ vạch đường giao thông dẻo nhiệt phản quang là loại sơn chuyên dụng, dựa trên nền nhựa nhiệt dẻo Ester Gum hoặc Maleic, chứa không ít hơn 20% bi thủy tinh.