CÁC BIỂN BÁO NGUY HIỂM TRONG LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - sonnongdeonhiet.com

CÁC BIỂN BÁO NGUY HIỂM TRONG LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - sonnongdeonhiet.com

CÁC BIỂN BÁO NGUY HIỂM TRONG LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - sonnongdeonhiet.com

CÁC BIỂN BÁO NGUY HIỂM TRONG LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - sonnongdeonhiet.com

CÁC BIỂN BÁO NGUY HIỂM TRONG LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - sonnongdeonhiet.com
CÁC BIỂN BÁO NGUY HIỂM TRONG LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - sonnongdeonhiet.com

CÁC BIỂN BÁO NGUY HIỂM TRONG LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

31-08-2017
Nhóm biển báo nguy hiểm có dạng hình tam giác đều, viền đỏ, nền mầu vàng, trên có hình vẽ mầu đen mô tả sự việc báo hiệu nhằm báo trước cho người tham gia giao thông biết trước tính chất của sự nguy hiểm trên đường để có biện pháp phòng ngừa, xử trí kịp thời, phòng tránh tai nạn giao thông. Hiệu lực của các biển báo nguy hiểm có giá trị trên tất cả các làn đường của một chiều xe chạy

List of images and guidelines for dangerous signs in the latest road traffic law in Vietnam in 2016.

4.1
The hazard signs numbered from 201 to 246 include 46 types to warn the traffic participants in advance that there may be dangerous situations to prevent.

The group of dangerous signs is in the form of equilateral triangles, red border, yellow background, on which there is a black drawing depicting the signaling in order to foretell participants to know the nature of the danger on the way to take measures to prevent and handle in time and prevent traffic accidents.

Validity of dangerous signs is valid on all lanes of one-way vehicles

The group of dangerous signs includes 46 types numbered from number 201 to number 246:

Signage 201a:  The turning point on the left
The advance notice is about to turn left.

Sign 201b: Right  turn around
The advance notice comes to the right turn.

Sign 202:  Many consecutive turning points
Foreshadowing the coming of many consecutive seats, driving down speed.

Sign 203a:  The narrow road on both sides of the Foreground
will narrow down on both sides.

Sign 203b:  The narrow road on the left
The advance notice of the upcoming road will be narrowed to the left

Sign 203c:  Narrow line to the right of the Forewarned
road will be narrowed to the right

Sign 204:  2-way
road Report the road ahead due to repairs or other obstacles, so you must enter the remaining road or temporary road in both directions.

Signs 205a:  Junction
Signaling same level junction on the left side.

Signs 205B:  Road junction
Signaling same level junction to the right

Signs 205C:  Junction
Road intersection with the front-end.

Signs 205d:  Junction
Signaling crossroads approaching the same level.

Signs 205e:  Junction
Signaling upcoming crossover crossroads same level.

Sign 206:  Crossing in a circle
Signaling the intersection with a safe island in the middle.

Sign 207a: Crossing  with non-priority roads
Placed on the priority road, forewarning the intersection with non-priority roads in advance.

Sign 207b: Crossing  with non-priority roads
Placed on the priority road, forewarning the upcoming intersection with non-priority roads on the right.

Sign 207c: Crossing  with non-priority roads
Placed on the priority road, forewarning the upcoming intersection with non-priority roads on the left.

Sign 208:  Intersection with priority roads
Placed on non-priority roads.

Signpost 209:  Intersecting signal lights
before the intersection with traffic signal lights. Place where the signal light is not visible and timely.

Sign 210:  Intersecting railroad crossings Predicting
coming to the intersection of roads and railways, fencing on both sides of the railway and with railroad staff.

Sign 211:  Intersecting railroads without railing Foreshadowing
coming to the intersection of roads and railways, there are no barriers on either side of the railway and no traffic control.

Signboard 212:  Narrow bridge
The front bridge is a type of bridge with a width of less than or equal to one lane (4.5m). Vehicles that pass through this type of bridge must yield to each other and wait at the 2 ends of the bridge.

Sign 213:  A temporary bridge
Bridge is a temporary bridge, made for temporary use for vehicles passing by.

Sign 214:  Rotating bridge - take-over bridge
The front bridge is a type of swing bridge, a bridge is a bridge in each period of time that interrupts the road traffic so that the boat can pass. Vehicles on the road must wait to pass.

Instructions for road traffic signs (Source: Youtube)

4.2
Dangerous signs in road traffic law

Sign 215a:  Embankment - deep front

The newspaper on the front has embankments, deep pools, or the river bank is close to the road on the right, it is necessary to prevent dangerous situations to cross the embankment and fall into deep pools (often plugged in dangerous turning points).

Sign 215b:  Embankment - deep area in front of the Front
newspaper with embankments, deep pools, or river banks pressure to the left, need to prevent dangerous situations to cross the embankment, fall into deep pools (often plugged in places dangerous turns).

Biển báo 216: Đường ngầm
Báo trước những chỗ có đường ngầm (đường tràn). Đường ngầm là những đoạn đường vượt qua sông, suối, khe cạn mà nước có thể chảy tràn qua mặt đường thường xuyên hoặc khi có lũ.

Biển báo 217: Bến phà
Báo trước sắp đến bến phà.

Biển báo 218: Cửa chui
Báo trước sắp đến những đường có cổng chắn ngang như cổng đường hầm, cổng thành, cầu vượt đường bộ dạng vòm,…

Biển báo 219: Dốc xuống nguy hiểm
Báo trước sắp tới dốc xuống nguy hiểm,người điều khiển phương tiện phải chọn cách chạy phù hợp để đảm bảo an toàn.

Biển báo 220: Dốc lên nguy hiểm
Báo trước sắp lên dốc nguy hiểm,người điều khiển phương tiện phải chọn cách chạy phù hợp để đảm bảo an toàn.

Biển báo 221a: Đường không bằng phẳng
Báo trước sắp tới đoạn đường có mặt đường không bằng phẳng, lồi lõm, sống trâu,… xe chạy với tốc độ cao sẽ bị nguy hiểm.

Biển báo 221b: Đường không bằng phẳng 
Báo trước đoạn đường có sóng mấp mô nhân tạo (gờ giảm tốc) để hạn chế tốc độ xe chạy (biển được cắm kèm theo biển số 227 “Hạn chế tốc độ tối đa”), bắt buộc lái xe phải chạy với tốc độ chậm trước khi qua những điểm cần kiểm soát, kiểm tra hay khu đông dân cư,…

Biển báo 222: Đường trơn
Báo trước sắp tới đoạn đường có thể xảy ra trơn trượt khi thời tiết xấu, cần tránh hãm phanh, tăng ga, sang số đột ngột hoặc xe chạy với tốc độ cao sẽ gặp nguy hiểm. Khi gặp biển báo này người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ xe chạy và thận trọng.

Biển báo 223: Vách núi nguy hiểm
Báo trước đường đi sát vách núi.

Biển báo 224: Đường dành cho người đi bộ cắt ngang
Báo trước sắp đến phần đường ngang dành cho người đi bộ qua đường, các loại xe cộ phải nhường ưu tiên cho người đi bộ và chỉ được chạy xe nếu như không gây nguy hiểm cho người đi bộ.

Biển báo 225: Trẻ em
Báo trước gần đến đoạn đường thường có trẻ em đi ngang qua hoặc tụ tập trên đường vườn trẻ, trường học,…

Biển báo 226: Đường người đi xe đạp cắt ngang
Báo trước đến đoạn đường thường có người đi xe đạp từ những đường nhỏ cắt ngang hoặc từ đường dành cho xe đạp nhập vào đường ô tô.

Biển báo 227: Công trường
Báo trước gần tới đoạn đường đang tiến hành tu sửa có người và máy móc đang làm việc trên mặt đường. Người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ xe, không gây nguy hiểm cho người và máy móc trên đoạn đường đó.

Biển báo 228: Đá lở
Báo trước gần tới một đoạn đường có thể có đất đá từ trên ta luy sụt lở bất ngờ gây nguy hiểm cho xe cộ và người đi đường, đặc biệt là ở những đoạn đường miền núi. Người lái xe phải chú ý đặc biệt khi thời tiết xấu khi tầm nhìn bị hạn chế và khi dừng hay đỗ xe sau những trận mưa lớn.

Biển báo 229: Dải máy bay lên xuống
Báo trước tới đoạn đường sát đường băng của sân bay và cắt ngang qua hướng máy bay lên xuống ở độ cao nhỏ.

Biển báo 230: Gia súc
Báo trước tới đoạn đường thường có gia súc thả rông hoặc lùa qua ngang đường nguy hiểm, biển này thường đặt ở vùng đồng cỏ của nông trường chăn nuôi, vùng thảo nguyên. Người lái xe có trách nhiệm dừng lại bảo đảm cho gia súc có thể qua đường không bị nguy hiểm.

Biển báo 231: Thú rừng vượt qua đường
Báo trước tới đoạn đường thường có thú rừng qua đường.

Biển báo 232: Gió ngang
Báo trước tới đoạn đường thường có gió ngang thổi mạnh nguy hiểm. Người lái xe cần đề phòng tình huống gió thổi lật xe.

Biển báo 233: Nguy hiểm khác
Báo trước có thể gặp nguy hiểm bất ngờ.

Biển báo 234: Giao nhau với đường 2 chiều
Biển này đặt trên đường một chiều để báo trước sắp đến chỗ giao nhau với đường hai chiều.

Biển báo 235: Đường đôi
Báo hiệu sắp tới đoạn đường đôi (2 chiều phân biệt rõ ràng bằng giải phân cách cứng).

 Học nhanh về Biển báo giao thông (nguồn: youtube/VTC14)

4.3
Các biển báo nguy hiểm trong luật giao thông đường bộ

Biển báo 236: Hết đường đôi

Báo hiệu sắp hết đoạn đường đôi 

Biển báo 237: Cầu vòng
Báo trước sắp đến chiếc cầu có độ vồng rất lớn ảnh hưởng tới tầm nhìn.

Biển báo 238: Đường cao tốc phía trước
Báo hiệu sắp có đường cao tốc phía trước

Biển báo 239: Đường cáp điện ở phía trên
Báo trước đoạn đường có đường dây điện cắt ngang phía trên tuyến đường, thường kèm theo biển phụ 509 “Chiều cao an toàn” ở phía dưới.

Biển báo 240: Đường hầm
Báo trước sắp đi vào đường hầm chạy hai chiều, mà chiếu sáng lại không tốt.

Biển báo 241: Thôn bản
Báo trước sắp đi qua khu dân cư, thị tứ mà lái xe lại không có đủ tầm nhìn, hoặc bị hạn chế tầm nhìn.

Biển báo 242a: Vị trí đường sắt cắt đường bộ
Báo trước vị trí giao nhau đường sắt chỉ có một đường cắt ngang đường bộ.

Biển báo 242b: Vị trí đường sắt cắt đường bộ
Báo trước vị trí giao nhau đường sắt có 2 hay nhiều đường cắt ngang đường bộ.

Biển báo 243: Đường sắt cắt đường bộ không vuông góc
Báo trước sắp đi qua đoạn đường có đường sắt cắt qua, nếu ở nơi giao cắt với đường bộ không có người gác mà trên mặt đường có biển báo “gần vạch tín hiệu của đường sắt giao nhau cùng mức” thì phải đặt thêm kí hiệu đường sắt giao cắt với đường bộ không vuông góc ở phía dưới biển báo “giao cắt với đường bộ của đường sắt không có người gác”. Kí hiệu đường sắt giao cắt với đường bộ không vuông góc có ba loại. Loại thứ nhất đặt ở nơi cách nơi giao nhau với đường sắt 50 mét. Loại thứ hai và ba đặt cách nới giao cắt đường sắt 100 mét và 150 mét.

Biển báo 244: Đoạn đường hay xảy ra tai nạn
Báo hiệu đoạn đường phía trước thường xảy ra tai nạn để cảnh báo người tham giagiao thông cẩn thận

Sign 245:  Go slowly
Ask the driver to slow down when meeting this sea.

Sign 246a:  Attention to obstacles Predicting
obstacles ahead, follow both directions of the arrow.

Sign 246b:  Notice of obstacles
The obstacle ahead goes in the direction of the arrow on the sign.

Sign 246c:  Notice of obstacles 
The obstacle ahead goes in the direction of the arrow on the sign.

NORTH EAST TRADE SERVICE CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

MST: 0310275653

Address: 2/46 Hà Huy Giáp, Kp1, P Thạnh Lộc, Q12 Tp. Ho Chi Minh

Phone: 0902 357 001 (Ms.Loan) - 028544 76706

Fax: 028 37165474

Email: ctydongbacatgt@gmail.com

Account number: 060021626107 - Sacombank Go Vap branch

Website: sonnongdeonhiet.com